+

Γερμανική Ανατολική Αφρική > Ρουπία (πρό-δεκαδικών ψηφίων) (1890 - 1903)

Έτος1p¼Rp½Rp1Rp2RpΈτος
 -  -  - 1Rp - 1902
 - ¼Rp½Rp1Rp - 1901
 -  -  - 1Rp - 1900
 -  -  - 1Rp - 1899
 - ¼Rp - 1Rp - 1898
 -  - ½Rp1Rp - 1897
 -  -  - 1Rp2Rp1894
 -  -  - 1Rp2Rp1893
1p -  - 1Rp - 1892
1p¼Rp½Rp1Rp - 1891
1p -  - 1Rp - 1890
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 64 Πέσα
1p - 1 Πέσα
¼Rp - ¼ Ρουπίας
½Rp - ½ Ρουπία
1Rp - 1 Ρουπία
2Rp - 2 Ρουπίες
uCoin