+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Πρωσσία (1871 - 1918)

Ποικιλία
64
Έτος2DM3DM5DM10DM20DMΈτος
 -  -  -  - 20DM1915
 - 3DM5DM - 20DM1914
 -  - 5DM - 20DM/new
20DM/old
1913
2DM3DM - 10DM20DM1912
2DM3DM - 10DM20DM1911
 - 3DM - 10DM20DM1910
 - 3DM - 10DM20DM1909
2DM3DM5DM - 20DM1908
2DM - 5DM10DM20DM1907
2DM - 5DM10DM20DM1906
2DM -  - 10DM20DM1905
2DM - 5DM10DM20DM1904
2DM - 5DM10DM20DM1903
2DM - 5DM10DM20DM1902
2DM - 5DM10DM20DM1901
2DM - 5DM10DM20DM1900
2DM - 5DM10DM20DM1899
2DM - 5DM10DM20DM1898
 -  -  - 10DM20DM1897
2DM - 5DM10DM20DM1896
 -  - 5DM10DM20DM1895
 -  - 5DM10DM20DM1894
2DM - 5DM10DM20DM1893
2DM - 5DM10DM20DM1892
2DM - 5DM - 20DM1891
 -  -  - 10DM20DM1890
 -  -  - 10DM20DM1889
2DM/F
2DM/W
 - 5DM/F
5DM/W
10DM/F
10DM/W
20DM/F
20DM/W-I
20DM/W-II
1888
 -  -  -  - 20DM1887
 -  -  - 10DM20DM1886
 -  -  -  - 20DM1885
2DM -  -  - 20DM1884
2DM -  - 10DM20DM1883
 -  -  - 10DM20DM1882
 -  -  -  - 20DM1881
2DM -  - 10DM - 1880
2DM -  - 10DM20DM1879
 -  - 5DM10DM20DM1878
2DM - 5DM10DM20DM1877
2DM - 5DM10DM20DM1876
 -  - 5DM10DM20DM1875
 -  - 5DM10DM20DM1874
 -  -  - 10DM20DM1873
 -  -  - 10DM20DM1872
 -  -  -  - 20DM1871
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
3DM - 3 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin