+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Βάδης (1871 - 1918)

Ποικιλία
8
Έτος2DM3DM5DM10DM20DMΈτος
 - 3DM -  -  - 1915
 - 3DM -  - 20DM1914
2DM - 5DM10DM20DM1913
 - 3DM - 10DM20DM1912
2DM3DM - 10DM20DM1911
 - 3DM - 10DM - 1910
 - 3DM - 10DM - 1909
 - 3DM5DM -  - 1908
2DM - 5DM10DM - 1907
2DM -  - 10DM - 1906
2DM -  - 10DM - 1905
2DM - 5DM10DM - 1904
2DM - 5DM10DM - 1903
2DM/left
2DM/right
 - 5DM/left
5DM/right
10DM - 1902
2DM - 5DM10DM - 1901
2DM - 5DM10DM - 1900
2DM - 5DM -  - 1899
2DM - 5DM10DM - 1898
 -  -  - 10DM - 1897
2DM -  - 10DM - 1896
 -  - 5DM - 20DM1895
2DM - 5DM - 20DM1894
 -  - 5DM10DM - 1893
2DM -  -  -  - 1892
 -  - 5DM10DM - 1891
 -  -  - 10DM - 1890
2DM -  - 10DM - 1888
2DM -  -  -  - 1883
 -  -  - 10DM - 1881
2DM -  - 10DM - 1880
 -  -  - 10DM - 1879
 -  - 5DM10DM - 1878
2DM - 5DM10DM - 1877
2DM - 5DM10DM - 1876
 -  - 5DM10DM - 1875
 -  -  -  - 20DM1874
 -  -  - 10DM20DM1873
 -  -  - 10DM20DM1872
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
3DM - 3 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin