+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Έσσης (1872 - 1918)

Έτος2DM3DM5DM10DM20DMΈτος
 -  -  -  - 20DM1911
 - 3DM -  -  - 1910
 -  -  -  - 20DM1908
 -  -  -  - 20DM1906
 -  -  -  - 20DM1905
 -  -  -  - 20DM1903
 -  -  -  - 20DM1901
2DM - 5DM - 20DM1900
2DM - 5DM - 20DM1899
2DM - 5DM10DM20DM1898
 -  -  -  - 20DM1897
2DM -  - 10DM20DM1896
2DM - 5DM -  - 1895
 -  -  - 10DM20DM1893
 -  -  -  - 20DM1892
2DM - 5DM -  - 1891
 -  -  - 10DM - 1890
2DM - 5DM10DM - 1888
 -  -  - 10DM - 1880
 -  -  - 10DM - 1879
 -  -  - 10DM - 1878
2DM - 5DM/L-III
5DM/L-IV
10DM - 1877
2DM - 5DM10DM - 1876
 -  - 5DM10DM - 1875
 -  -  -  - 20DM1874
 -  -  - 10DM20DM1873
 -  -  - 10DM20DM1872
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
3DM - 3 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin