+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Άνχαλτ (1871 - 1918)

Έτος2DM3DM10DM20DMΈτος
 - 3DM -  - 1911
 - 3DM -  - 1909
2DM -  - 20DM1904
2DM - 10DM20DM1901
 -  - 10DM20DM1896
2DM -  -  - 1876
 -  -  - 20DM1875
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
3DM - 3 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin