+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Λίμπεκ (1871 - 1918)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος2DM3DM5DM10DMΈτος
 - 3DM -  - 1914
 - 3DM5DM - 1913
2DM3DM -  - 1912
2DM3DM -  - 1911
 - 3DM - 10DM1910
 - 3DM - 10DM1909
 - 3DM5DM - 1908
2DM - 5DM - 1907
2DM -  - 10DM1906
2DM -  - 10DM1905
2DM - 5DM10DM1904
2DM -  - 10DM1901
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
3DM - 3 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
uCoin