+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Σχβαρτζμπουργκ-Σοντερχαουζεν (1871 - 1918)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος2DM20DMΈτος
2DM20DM1896
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin