+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Σαξονία-Βαιμάρη-Έσσεν (1871 - 1918)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος2DM20DMΈτος
2DM20DM1901
2DM - 1898
 - 20DM1896
2DM20DM1892
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin