+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Λίπε (1871 - 1918)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος2DM3DMΈτος
 - 3DM1913
2DM - 1906
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
3DM - 3 Μάρκα
uCoin