+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Βρέμη (1871 - 1918)

Έτος
Έτος2DM5DM10DM20DMΈτος
 -  - 10DM - 1907
 - 5DM - 20DM1906
2DM -  -  - 1904
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin