+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Μεγάλο Δουκάτο του Μέκλενμπουργκ-Σβερίν (1871 - 1918)

Έτος1pf2pf5pf2DM10DM20DMΈτος
 -  -  - 2DM10DM20DM1901
 -  -  -  - 10DM - 1890
 -  -  -  - 10DM - 1878
 -  -  - 2DM -  - 1876
1pf2pf5pf - 10DM20DM1872
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
1pf - 1 Πφένινγκ
2pf - 2 Πφένινγκ
5pf - 5 Πφένινγκ
2DM - 2 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin