+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Πριγκιπάτο του Σχάουμπουργκ - Λίπε (1871 - 1918)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος2DM3DM5DM20DMΈτος
 - 3DM -  - 1911
2DM - 5DM20DM1904
2DM - 5DM20DM1898
 -  -  - 20DM1874
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
3DM - 3 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin