+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Πριγκηπάτο του Ρέους Γκρέιζ (1871 - 1918)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος2DM3DM20DMΈτος
 - 3DM - 1909
2DM -  - 1901
2DM -  - 1899
2DM -  - 1892
2DM -  - 1877
 -  - 20DM1875
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
3DM - 3 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin