+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Πριγκηπάτο του Ρέους Γκέρα (1871 - 1918)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος2DM10DM20DMΈτος
2DM -  - 1884
 - 10DM - 1882
 -  - 20DM1881
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin