+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Σαξ-Αλτενμπούργκ (1871 - 1918)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος2DM5DM20DMΈτος
 - 5DM - 1903
2DM5DM - 1901
 -  - 20DM1887
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin