+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Σαξ-Κόμπουργκ και Γκότα (1871 - 1918)

Έτος2DM5DM10DM20DMΈτος
 - 5DM -  - 1907
2DM - 10DM20DM1905
2DM5DM - 20DM1895
 -  -  - 20DM1886
 -  -  - 20DM1872
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
2DM - 2 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin