+

Γερμανική Αυτοκρατορία > Πριγκιπάτο του Βαλντέκ-Πυρμόντ (1871 - 1918)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος5DM20DMΈτος
5DM20DM1903
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
5DM - 5 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin