+

Γερμανική Νέα Γουινέα > Γερμανική αποικία (1885 - 1915)

Έτος
Έτος1pf2pf10pf½DM1DM2DM5DM10DM20DMΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 10DM20DM1895
1pf2pf10pf½DM1DM2DM5DM -  - 1894
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
1pf - 1 Πφένινγκ
2pf - 2 Πφένινγκ
10pf - 10 Πφένινγκ
½DM - 1/2 Μάρκα
1DM - 1 Μάρκο
2DM - 2 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
10DM - 10 Μάρκα
20DM - 20 Μάρκα
uCoin