+

Γερμανία > Ευρωπαική Ένωση (Ζώνη Ευρώ) (2002 - 2019)

Ποικιλία
690
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c20c50c€1€2Έτος
1c2c5c10c20c50c€1€22019
1c2c5c10c20c50c€1 - 2018
1c2c5c10c20c50c€1€22017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c5c10c20c50c€1 - 2015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1 - 2013
1c2c5c10c20c50c€1 - 2012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
1c2c5c10c20c50c€1€22010
1c2c5c10c20c50c€1 - 2009
1c2c5c10c20c50c€1€22008
1c2c5c10c20c50c€1 - 2007
1c2c5c10c20c50c€1€22006
1c2c5c10c20c50c€1€22005
1c2c5c10c20c50c€1€22004
1c2c5c10c20c50c€1€22003
1c2c5c10c20c50c€1€22002
Νομισματικό Σύστημα: 1 ευρώ = 100 λεπτά
1c - 1 euro cent
2c - 2 euro cent
5c - 5 euro cent
10c - 10 euro cent
20c - 20 euro cent
50c - 50 euro cent
€1 - 1 Ευρώ
€2 - 2 Ευρώ
uCoin