+

Γερμανία > Δημοκρατία της Βαιμάρης (Μάρκο) (1919 - 1925)

Ποικιλία
53
Έτος50pf1DM3DM200DM500DMΈτος
 - 1DM3DM -  - 1925
 - 1DM3DM -  - 1924
 -  -  - 200DM500DM1923
50pf - 3DM -  - 1922
50pf -  -  -  - 1921
50pf -  -  -  - 1920
50pf -  -  -  - 1919
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
50pf - 50 Πφένινγκ
1DM - 1 Μάρκο
3DM - 3 Μάρκα
200DM - 200 Μάρκα
500DM - 500 Μάρκα
uCoin