+

Γερμανία > Δημοκρατία της Βαιμάρης (Ρέντερμαρκ) (1923 - 1929)

Ποικιλία
54
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1rpf2rpf5rpf10rpf50rpfΈτος
1rpf -  -  -  - 1929
1rpf -  - 10rpf - 1925
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1924
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1923
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρέντενμαρκ = 100 Ρεντενπφένιγκ
1rpf - 1 Ρεντενπφένιγκ
2rpf - 2 Ρεντενπφένιγκ
5rpf - 5 Ρεντενπφένιγκ
10rpf - 10 Ρεντενπφένιγκ
50rpf - 50 Ρεντενπφένιγκ
uCoin