+

Γερμανία > Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (1990 - 2001)

Ποικιλία
417
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DMΈτος
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM2001
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM2000
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1999
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1998
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1997
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1996
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1995
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1994
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1993
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1992
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1991
1pf2pf5pf10pf50pf1DM5DM1990
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
1pf - 1 Πφένινγκ
2pf - 2 Πφένινγκ
5pf - 5 Πφένινγκ
10pf - 10 Πφένινγκ
50pf - 50 Πφένινγκ
1DM - 1 Μάρκο
5DM - 5 Μάρκα
uCoin