+

Γερμανία > Δυτική Γερμανία (1948 - 1989)

Ποικιλία
898
Έτος1pf2pf5pf10pf50pf1DM2DM5DMΈτος
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1989
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1988
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1987
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1986
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1985
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1984
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1983
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1982
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1981
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1980
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1979
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1978
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1977
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1976
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1975
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1974
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1973
1pf2pf5pf10pf50pf1DM - 5DM1972
1pf2pf5pf10pf50pf1DM2DM5DM1971
1pf2pf5pf10pf50pf1DM2DM5DM1970
1pf2pf5pf10pf50pf1DM2DM5DM1969
1pf2pf/Br
2pf/St
5pf10pf50pf1DM2DM5DM1968
1pf2pf5pf10pf50pf1DM2DM5DM1967
1pf2pf5pf10pf50pf1DM2DM5DM1966
 - 2pf -  -  - 1DM2DM5DM1965
 - 2pf -  -  - 1DM2DM5DM1964
 - 2pf -  -  - 1DM2DM5DM1963
 - 2pf -  -  - 1DM2DM - 1962
 - 2pf -  -  - 1DM2DM5DM1961
 - 2pf -  -  - 1DM2DM5DM1960
 - 2pf -  -  - 1DM2DM5DM1959
 - 2pf -  -  - 1DM2DM5DM1958
 -  -  -  -  - 1DM2DM5DM1957
 -  -  -  -  - 1DM - 5DM1956
 -  -  -  -  - 1DM -  - 1955
 -  -  -  -  - 1DM -  - 1954
 -  -  -  -  -  - 2DM5DM1951
1pf2pf5pf10pf50pf1DM -  - 1950
1pf - 5pf10pf50pf -  -  - 1949
1pf -  -  -  -  -  -  - 1948
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μάρκο = 100 Πφένιγκ
1pf - 1 Πφένινγκ
2pf - 2 Πφένινγκ
5pf - 5 Πφένινγκ
10pf - 10 Πφένινγκ
50pf - 50 Πφένινγκ
1DM - 1 Μάρκο
2DM - 2 Μάρκα
5DM - 5 Μάρκα
uCoin