+

Γερμανία > Νόμισματα Στρατιωτικής Χρήσεως (1916 - 1916)

Ποικιλία
6
Έτος
Έτος1k2k3kΈτος
1k2k3k1916
1k - 1 Κοπέκ (καπίκι)
2k - 2 Κοπέκ (καπίκια)
3k - 3 Κοπέκ (καπίκια)
uCoin