+

Γερμανία - Τρίτο Ράιχ > Νόμισματα Στρατιωτικής Χρήσεως (1940 - 1949)

Ποικιλία
25
Έτος1rpf5rpf10rpfΈτος
 - 5rpf10rpf1948
 - 5rpf10rpf1947
1rpf - 10rpf1946
1rpf - 10rpf1945
 - 5rpf10rpf1941
 - 5rpf10rpf1940
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ραιχσμάρκ = 100 Ραιχσπφένινγκ
1rpf - 1 Ραιχσπφένινγκ
5rpf - 5 Ραιχσπφένινγκ
10rpf - 10 Ραιχσπφένινγκ
uCoin