+

Γιβραλτάρ > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1967 - 2018)

Ποικιλία
110
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1p2p5p10p20p25p1C50p£1£2£5Έτος
 -  - 5p10p20p -  - 50p£1 -  - 2016
 -  - 5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2015
 -  - 5p10p20p -  - 50p£1£2£52014
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£52013
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£52012
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£52011
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£52010
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2009
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2008
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2007
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2006
1p2p5p10p20p -  -  - £1£2 - 2005
1p2p5p10p20p -  - 50p - £2 - 2003
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 2002
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 -  - 2001
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 -  - 2000
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 -  - 1999
1p2p5p10p20p -  - 50p/new
50p/old
£1 -  - 1998
1p2p5p10p20p -  - 50p/big
50p/small
£1£2 - 1997
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2 - 1996
1p/Br
1p/St
2p/Br
2p/St
5p10p20p -  - 50p - £2 - 1995
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 -  - 1994
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£51993
1p2p5p10p20p -  - 50p£1 - £51992
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£51991
1p2p5p/big
5p/small
10p20p -  - 50p£1£2£51990
1p2p5p10p20p -  - 50p - £2£51989
1p2p5p10p20p -  - 50p£1£2£51988
 -  -  -  -  - 25p -  -  -  -  - 1971
 -  -  -  -  -  - 1C -  -  -  - 1970
 -  -  -  -  -  - 1C -  -  -  - 1969
 -  -  -  -  -  - 1C -  -  -  - 1968
 -  -  -  -  -  - 1C -  -  -  - 1967
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 4 Κορώνα = 100 Πένες
1p - 1 Πέννα
2p - 2 Πέννες
5p - 5 Πέννες
10p - 10 Πέννες
20p - 20 Πέννες
25p - 25 Νέες Πένες
50p - 50 Πέννες
1C - 1 Κορώνα
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
£2 - 2 Λίρες (πάουντ)
£5 - 5 Λίρες (Πάουντ)
uCoin