+

Ελλάδα > Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β' (1966 - 1973)

Έτος5l10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20ΔρΈτος
 - 10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ1973
5l10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ - 1971
 -  -  - 50l1Δρ2Δρ5Δρ -  - 1970
 - 10l20l -  -  -  -  -  - 1969
 -  -  -  -  -  -  - 10Δρ - 1968
 -  -  -  - 1Δρ2Δρ -  -  - 1967
 - 10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ -  - 1966
Νομισματικό Σύστημα: 1 δραχμή = 100 λεπτά
5l - 5 Λεπτά
10l - 10 Λεπτά
20l - 20 Λεπτά
50l - 50 Λεπτά
1Δρ - 1 Δραχμή
2Δρ - 2 Δραχμές
5Δρ - 5 Δραχμές
10Δρ - 10 Δραχμές
20Δρ - 20 Δραχμές
uCoin