+

Ελλάδα > Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία (1976 - 2002)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ100ΔρΈτος
 -  -  - 1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ100Δρ2000
 -  -  - 1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ100Δρ1998
 -  -  - 1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ100Δρ1994
 -  -  - 1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ100Δρ1993
 -  -  - 1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ100Δρ1992
 -  -  - 1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ100Δρ1990
 -  -  - 1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ - 1988
 -  - 50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ - 1986
 -  - 50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ - 1984
 -  - 50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ - 1982
 -  - 50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ50Δρ - 1980
10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ -  - 1978
10l20l50l1Δρ2Δρ5Δρ10Δρ20Δρ -  - 1976
Νομισματικό Σύστημα: 1 δραχμή = 100 λεπτά
10l - 10 Λεπτά
20l - 20 Λεπτά
50l - 50 Λεπτά
1Δρ - 1 Δραχμή
2Δρ - 2 Δραχμές
5Δρ - 5 Δραχμές
10Δρ - 10 Δραχμές
20Δρ - 20 Δραχμές
50Δρ - 50 Δραχμές
100Δρ - 100 Δραχμές
uCoin