+

Ελλάδα > Βασιλιάς Όθων Α΄ (1832 - 1862)

Ποικιλία
4
Έτος1l2l5l10l¼Δρ½Δρ1Δρ5Δρ20ΔρΈτος
1l2l5l10l -  -  -  -  - 1857
 -  -  -  - ¼Δρ½Δρ -  -  - 1855
1l2l5l10l¼Δρ½Δρ1Δρ5Δρ - 1851
 -  -  - 10l -  -  -  -  - 1850
1l2l5l10l -  -  -  -  - 1849
1l2l5l10l -  -  -  -  - 1848
1l2l5l10l - ½Δρ1Δρ -  - 1847
1l - 5l10l¼Δρ½Δρ1Δρ -  - 1846
1l2l5l10l¼Δρ - 1Δρ5Δρ - 1845
1l2l5l10l/n
10l/o
 -  -  - 5Δρ - 1844
1l -  - 10l - ½Δρ - 5Δρ - 1843
1l2l5l -  - ½Δρ -  -  - 1842
1l - 5l -  -  -  -  -  - 1841
1l2l5l -  -  -  -  -  - 1840
1l2l5l -  -  -  -  -  - 1839
1l2l5l10l -  -  -  -  - 1838
1l2l5l10l -  -  -  -  - 1837
 - 2l5l10l -  -  -  -  - 1836
1l2l5l - ¼Δρ½Δρ1Δρ -  - 1834
1l2l5l10l¼Δρ½Δρ1Δρ5Δρ20Δρ1833
1l2l -  -  -  - 1Δρ -  - 1832
Νομισματικό Σύστημα: 1 δραχμή = 100 λεπτά
1l - 1 Λεπτό
2l - 2 Λεπτά
5l - 5 Λεπτά
10l - 10 Λεπτά
¼Δρ - ¼ Δραχμής
½Δρ - ½ Δραχμή
1Δρ - 1 Δραχμή
5Δρ - 5 Δραχμές
20Δρ - 20 Δραχμές
uCoin