+

Δανία > Βασίλισα Μαργκρέτ Β' (1989 - 2018)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος25o50o1KR2KR5KR10KR20KRΈτος
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2018
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2017
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2016
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2015
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2014
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2013
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2012
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2011
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2010
 - 50o1KR2KR5KR10KR20KR2009
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR2008
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR2007
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR2006
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR2005
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR2004
25o50o1KR -  -  - 20KR2003
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR2002
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR2001
25o50o1KR2KR5KR -  - 2000
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR1999
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR1998
25o50o1KR2KR5KR10KR - 1997
25o50o1KR2KR -  - 20KR1996
25o50o1KR2KR5KR10KR - 1995
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR1994
25o50o1KR2KR5KR10KR20KR1993
25o50o1KR2KR5KR10KR - 1992
25o50o -  - 5KR10KR20KR1991
25o50o -  - 5KR10KR20KR1990
 - 50o -  -  - 10KR - 1989
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Όρ
25o - 25 Ορ
50o - 50 Ορ
1KR - 1 Κρόνε (Κορώνα)
2KR - 2 Κρόνερ (Κορώνες)
5KR - 5 Κρόνερ (Κορώνες)
10KR - 10 Κρόνερ (Κορώνες)
20KR - 20 Κρόνερ (Κορώνες)
uCoin