+

Γροιλανδία > Κορώνα (1926 - 1964)

Έτος25o50o1KR5KRΈτος
 -  - 1KR - 1964
 -  - 1KR - 1960
 -  - 1KR - 1957
 -  -  - 5KR1944
25o/ⓞ
25o/O
50o1KR - 1926
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Όρ
25o - 25 Ορ
50o - 50 Ορ
1KR - 1 Κρόνε (Κορώνα)
5KR - 5 Κρόνερ (Κορώνες)
uCoin