+

Γουατεμάλα > Δημοκρατία της Γουατεμάλας (1949 - 2017)

Έτος1c5c10c25c50c1QΈτος
 -  -  -  -  - 1Q2017
 -  - 10c25c - 1Q2016
 - 5c10c -  - 1Q2015
 - 5c10c -  -  - 2014
 -  -  -  -  - 1Q2013
 - 5c10c25c50c1Q2012
 - 5c10c25c - 1Q2011
 - 5c10c -  -  - 2010
 - 5c10c -  -  - 2009
 - 5c10c -  - 1Q2008
1c -  -  - 50c - 2007
 - 5c10c -  - 1Q2006
 -  -  -  - 50c1Q2001
 - 5c10c25c - 1Q2000
1c -  -  -  - 1Q1999
 - 5c10c25c50c - 1998
 - 5c10c25c -  - 1997
 - 5c10c25c -  - 1996
1c5c10c25c -  - 1995
1c5c10c25c -  - 1994
1c5c10c25c -  - 1993
1c5c10c25c -  - 1992
1c5c10c25c -  - 1991
1c5c10c25c -  - 1990
1c5c10c25c -  - 1989
1c5c10c25c -  - 1988
1c5c10c25c -  - 1987
1c5c10c25c -  - 1986
1c5c - 25c -  - 1985
1c -  - 25c -  - 1984
 -  - 10c -  -  - 1983
1c -  - 25c -  - 1982
1c5c10c25c -  - 1981
1c5c10c -  -  - 1980
1c5c10c25c -  - 1979
1c5c10c25c -  - 1978
1c5c10c25c -  - 1977
1c5c10c25c -  - 1976
1c5c10c25c -  - 1975
1c5c10c -  -  - 1974
1c - 10c -  -  - 1973
1c -  -  -  -  - 1972
 - 5c10c25c -  - 1971
1c5c10c25c -  - 1970
1c5c10c25c -  - 1969
1c5c10c25c -  - 1968
1c5c10c25c -  - 1967
1c5c10c25c -  - 1966
1c5c10c25c -  - 1965
1c5c10c25c -  - 1964
1c -  - 25c50c - 1963
 -  -  - 25c50c - 1962
1c5c10c25c -  - 1961
 - 5c10c25c -  - 1960
 - 5c10c25c -  - 1959
1c/L
1c/s
5c10c25c -  - 1958
1c5c10c25c -  - 1957
 - 5c10c25c -  - 1956
 - 5c10c25c -  - 1955
1c/L
1c/s
5c - 25c -  - 1954
1c5c10c -  -  - 1953
1c5c10c25c -  - 1952
1c5c10c25c -  - 1951
1c5c10c25c -  - 1950
1c5c10c -  -  - 1949
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κουετζάλ = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
1Q - 1 Κουετζάλ
uCoin