+

Γουατεμάλα > Δημοκρατία της Γουατεμάλας (1925 - 1948)

Ποικιλία
2
Έτος½c1c2c5c10c25c¼Q½Q1Q5Q10Q20QΈτος
 - 1c - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1949
 - 1c - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1948
 - 1c - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1947
½c1c -  -  -  - ¼Q -  -  -  -  - 1946
 -  -  - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1945
 - 1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  - 1944
 - 1c2c5c10c25c -  -  -  -  -  - 1943
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1939
 - 1c - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1938
 -  -  - 5c -  -  -  -  -  -  -  - 1937
 - 1c -  - 10c -  -  -  -  -  -  - 1936
 - 1c - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1934
 - 1c - 5c10c -  -  -  -  -  -  - 1933
½c1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  - 1932
 - 1c - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1929
 -  -  - 5c10c - ¼Q -  -  -  -  - 1928
 -  -  -  -  -  - ¼Q -  - 5Q10Q20Q1926
 - 1c - 5c10c - ¼Q½Q1Q -  -  - 1925
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κουετζάλ = 100 Σεντάβος
½c - ½ Σεντάβο
1c - 1 Σεντάβο
2c - 2 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
¼Q - ¼ Κουετζάλ
½Q - ½ Κουετζάλ
1Q - 1 Κουετζάλ
5Q - 5 Κουετζάλ
10Q - 10 Κουετζάλ
20Q - 20 Κουετζάλ
uCoin