+

Γκέρνσεϊ > Λίρα Γκέρνσυ (δεκαδική) (1968 - 2017)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος½p1p2p5p10p20p50p£1£2Έτος
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22012
 -  - 2p -  -  -  -  -  - 2011
 -  -  - 5p -  -  -  -  - 2010
 -  -  -  -  - 20p -  -  - 2009
 -  -  -  -  -  - 50p -  - 2008
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22006
 - 1p2p5p10p20p50p£1£22003
 -  -  -  -  -  -  - £1 - 2001
 -  - 2p5p - 20p -  -  - 1999
 - 1p -  -  -  -  -  - £21998
 - 1p2p/Br
2p/St
5p10p20p50p/L
50p/S
£1£21997
 -  - 2p -  -  -  -  -  - 1996
 - 1p -  -  -  -  -  -  - 1994
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1992
 - 1p2p5p/L
5p/S
10p20p50p£1 - 1990
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1989
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1988
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1987
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1986
 - 1p2p5p10p20p50p£1 - 1985
 -  -  -  - 10p - 50p -  - 1984
 -  -  -  -  - 20p50p£1 - 1983
 -  -  - 5p10p20p50p -  - 1982
 - 1p2p5p10p - 50p£1 - 1981
½p1p2p5p10p - 50p -  - 1979
 - 1p2p5p10p -  -  -  - 1977
½p1p2p5p10p - 50p -  - 1971
 -  -  -  - 10p - 50p -  - 1970
 -  -  -  -  -  - 50p -  - 1969
 -  -  - 5p10p -  -  -  - 1968
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 100 Πένες
½p - ½ Νέα Πέννα
1p - 1 Πέννα
1p - 1 Νέα Πέννα
2p - 2 Πέννες
2p - 2 Νέες Πέννες
5p - 5 Νέες Πέννες
5p - 5 Πέννες
10p - 10 Νέες Πέννες
10p - 10 Πέννες
20p - 20 Πέννες
50p - 50 Πέννες
50p - 50 Νέες Πέννες
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
£2 - 2 Λίρες (πάουντ)
uCoin