+

Γκέρνσεϊ > Λίρα Γκέρνσυ (1830 - 1966)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1D2D4D8D3p10SΈτος
 -  - 4D8D3p10S1966
 -  -  - 8D3p - 1959
 -  - 4D8D3p - 1956
 -  - 4D8D -  - 1949
 -  -  - 8D -  - 1947
 -  - 4D8D -  - 1945
1D -  - 8D -  - 1938
 -  -  - 8D -  - 1934
1D -  -  -  -  - 1933
1D2D -  -  -  - 1929
 - 2D4D8D -  - 1920
 - 2D4D8D -  - 1918
 - 2D -  -  -  - 1917
1D2D4D8D -  - 1914
1D/n
1D/o
2D4D8D -  - 1911
 -  - 4D8D -  - 1910
 - 2D4D -  -  - 1908
 - 2D4D -  -  - 1906
1D2D4D8D -  - 1903
1D2D4D8D -  - 1902
1D2D -  -  -  - 1899
1D - 4D8D -  - 1893
1D2D4D8D -  - 1889
1D2D4D8D -  - 1885
 - 2D4D8D -  - 1874
1D2D4D8D -  - 1868
 -  - 4D8D -  - 1864
 - 2D4D8D -  - 1858
 -  -  - 8D -  - 1834
1D - 4D -  -  - 1830
Νομισματικό Σύστημα: 1 Σελίνι = 12 Πένες = 96 Ντάμπλες
1D - 1 Ντάμπλε
2D - 2 Ντάμπλες
4D - 4 Ντάμπλες
8D - 8 Ντάμπλες
3p - 3 Πέννες
10S - 10 Σελίνια
uCoin