+

Γουινέα-Μπισσάου > Πέσο (1977 - 1997)

Έτος
Έτος50c$1$2½$5$20Έτος
50c$1$2½$5$201977
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$2½ - 2,5 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$20 - 20 Πέσος
uCoin