+

Γουινέα-Μπισσάου > Εσκούδο (1933 - 1974)

Έτος
Έτος5c10c20c50c$1$2.5$5$10$20Έτος
 - 10c20c - $1 - $5$10 - 1973
 -  -  - 50c - $2.5 - $10$201952
5c10c20c50c$1 -  -  -  - 1933
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 100 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Εσκούδο
$2.5 - 2.5 Εσκούδος
$5 - 5 Εσκούδος
$10 - 10 Εσκούδος
$20 - 20 Εσκούδος
uCoin