+

Γκάλια > Πριγκιπάτο της Γκάλιας (1889 - 1942)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος1pi½p¼A½AΈτος
 -  - ¼A
¼A/o
½A१९९९१९९९
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९८६१९८६
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९७४१९७४
 -  - ¼A/n
¼A/o
 - १९७०१९७०
 - ½p¼A - १९५८१९५८
 - ½p¼A - १९५७१९५७
 - ½p¼A - १९५६१९५६
1pi -  -  - १९५५१९५५
 -  - ¼A - १९५४१९५४
 -  - ¼A - १९५३१९५३
1pi½p¼A½A१९४६१९४६
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 16 Αννά = 64 Πίσις = 192 Πίες
1pi - 1 Πάι
½p - ½ Πίς
¼A - 1/4 Αννα
½A - 1/2 Αννα
uCoin