+

Αιτή > Δημοκρατία της Αιτής (1986 - 2018)

Έτος5c20c50c1G5GΈτος
 -  -  -  - 5G2018
 -  -  - 1G - 2016
 -  - 50c1G5G2013
 -  - 50c1G5G2011
 -  -  - 1G - 2009
 -  -  -  - 5G2007
 -  -  - 1G - 2003
 - 20c - 1G - 2000
 -  - 50c -  - 1999
 -  -  -  - 5G1998
5c -  -  -  - 1997
5c20c50c1G5G1995
 - 20c50c -  - 1991
 - 20c50c -  - 1989
 - 20c50c -  - 1986
Νομισματικό Σύστημα: 1 Γκουρντέ = 100 Σεντίμς
5c - 5 Σεντίμς
20c - 20 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1G - 1 Γκουρντε
5G - 5 Γκουρντες
uCoin