+

Χετζάζ > Αντισταθμισμένο νόμισμα (1908 - 1915)

Ποικιλία
47
Έτος
Έτος20p5q40p10q20qΈτος
20p5q/new
5q/old
5q/q
40p10q/new
10q/old
10q/q
20q
20q/q
١٣٢٧١٣٢٧
 -  - 40p -  - ١٣٢٦١٣٢٦
Νομισματικό Σύστημα: 1 ριάλ = 20 κίρς = 800 πάρα
20p - 20 Πάρα
40p - 40 Πάρα
5q - 5 Κίρσχ
10q - 10 Κίρσχ
20q - 20 Κίρσχ
uCoin