+

Ονδούρα > Δημοκρατία της Ονδούρας (1931 - 2015)

Έτος1c2c5c10c20c50cL1Έτος
 -  - 5c10c20c50c - 2014
 -  - 5c10c20c50c - 2012
 -  - 5c10c20c -  - 2010
 -  - 5c10c20c50c - 2007
 -  - 5c10c -  -  - 2006
 -  - 5c10c - 50c - 2005
 -  - 5c10c -  -  - 2003
 -  - 5c10c -  -  - 2002
 -  - 5c10c20c50c - 1999
 -  - 5c10c -  -  - 1998
 -  -  -  - 20c50c - 1996
 -  - 5c10c20c50c - 1995
 -  - 5c10c20c50c - 1994
 -  - 5c10c/Br
10c/CuNi
20c -  - 1993
1c -  -  -  -  -  - 1992
 -  -  -  - 20c50c - 1991
 -  -  -  - 20c50c - 1990
 -  - 5c10c -  -  - 1989
1c -  -  -  -  -  - 1988
1c -  -  -  -  -  - 1985
 -  - 5c10c -  -  - 1980
 -  -  -  - 20c50c - 1978
 -  -  - 10c -  -  - 1976
 -  - 5c -  -  -  - 1975
1c2c -  -  -  -  - 1974
 -  -  -  - 20c50c - 1973
 -  - 5c -  -  -  - 1972
 -  -  - 10c20c50c - 1967
 -  -  -  - 20c -  - 1958
1c -  -  -  -  -  - 1957
1c2c5c10c -  -  - 1956
1c2c5c10c -  -  - 1954
 -  -  -  - 20c -  - 1952
 -  -  - 10c20c50c - 1951
1c2c5c -  -  -  - 1949
1c2c -  -  -  -  - 1939
 -  -  -  -  - 50cL11937
1c -  -  -  -  - L11935
 -  -  -  -  -  - L11934
 -  -  -  -  -  - L11933
 -  - 5c10c20c50cL11932
 -  - 5c - 20c50cL11931
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λεμπίρα = 100 Σένταβος
1c - 1 Σεντάβο
2c - 2 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
L1 - 1 Λεμπίρα
uCoin