+

Χονγκ Κονγκ > Βασίλισα Ελισάβετ Β' (1955 - 1992)

Ποικιλία
22
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10¢20¢50¢$1$2$5Έτος
 - 10¢ -  - $1$2 - 1992
 - 10¢20¢ - $1 -  - 1991
 - 10¢20¢50¢$1$2 - 1990
 - 10¢20¢ - $1$2$51989
10¢20¢50¢$1$2$51988
 - 10¢ -  - $1$2$51987
 - 10¢ -  -  - $2$51986
 - 10¢20¢ -  - $2$51985
 - 10¢ -  -  - $2$51984
 - 10¢20¢ -  - $2$51983
 - 10¢20¢ -  - $2$51982
 -  -  -  -  - $2$51981
 - 10¢20¢50¢$1$2$51980
10¢20¢50¢$1$2$51979
10¢20¢50¢$1$2$51978
 - 20¢50¢ -  -  - 1977
 -  - 20¢ -  -  - $51976
 - 10¢20¢50¢$1$2 - 1975
 - 10¢ - 50¢$1 -  - 1974
 - 10¢ - 50¢$1 -  - 1973
10¢ - 50¢$1 -  - 1972
10¢ - 50¢$1 -  - 1971
 -  -  - 50¢$1 -  - 1970
 - 10¢ - 50¢ -  -  - 1968
10¢ - 50¢ -  -  - 1967
 -  -  - 50¢ -  -  - 1966
10¢ - 50¢ -  -  - 1965
10¢ - 50¢ -  -  - 1964
10¢ - 50¢ -  -  - 1963
 - 10¢ - 50¢ -  -  - 1961
10¢ - 50¢$1 -  - 1960
 - 10¢ -  -  -  -  - 1959
10¢ - 50¢ -  -  - 1958
 - 10¢ -  -  -  -  - 1957
 - 10¢ -  -  -  -  - 1956
 - 10¢ -  -  -  -  - 1955
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - 5 Σέντς
10¢ - 10 Σέντς
20¢ - 20 Σέντς
50¢ - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
$5 - 5 Δολάρια
uCoin