+

Ουγγαρία > Δεύτερη Δημοκρατία (1990 - 2019)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος2f5f10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200FtΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2019
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2018
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2017
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2016
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2015
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2014
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2013
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2012
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2011
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2010
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2009
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2008
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2007
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2006
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2005
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2004
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2003
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2002
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2001
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2000
 -  -  -  - 50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 1999
 -  -  -  - 50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1998
 -  -  -  - 50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft/Bim
100Ft/Br
200Ft1997
 -  - 10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft/Bim
100Ft/Br
 - 1996
 -  - 10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1995
 -  - 10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1994
 -  - 10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1993
2f5f10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1992
2f5f10f20f50f -  -  -  -  -  -  -  - 1991
2f5f10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft -  -  - 1990
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φιορίνι = 100 Φίλερ
2f - 2 Φίλερ
5f - 5 Φίλερ
10f - 10 Φίλερ
20f - 20 Φίλερ
50f - 50 Φίλερ
1Ft - 1 Φιορίνι
2Ft - 2 Φιορίνια
5Ft - 5 Φιορίνια
10Ft - 10 Φιορίνια
20Ft - 20 Φιορίνια
50Ft - 50 Φιορίνια
100Ft - 100 Φιορίνια
200Ft - 200 Φιορίνια
uCoin