+

Ουγγαρία > Επιτροπεία (Πένγκο) (1926 - 1945)

Ποικιλία
2
Έτος1f2f10f20f50f1P2P5PΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 5P1945
 - 2f - 20f - 1P -  - 1944
 - 2f - 20f - 1P2P - 1943
 - 2f10f -  - 1P2P - 1942
 - 2f10f20f - 1P2P - 1941
 - 2f/Br
2f/St
10f/CuNi
10f/St
20f50f -  -  - 1940
1f2f10f20f50f1P2P - 1939
1f2f10f20f50f1P2P - 1938
 - 2f -  -  - 1P2P - 1937
1f2f10f -  -  - 2P - 1936
1f2f10f -  -  - 2P - 1935
1f2f -  -  -  -  -  - 1934
1f2f -  -  -  - 2P - 1933
1f2f -  -  -  - 2P - 1932
1f2f -  -  -  - 2P - 1931
1f2f -  -  -  -  -  - 1930
1f2f -  -  -  - 2P - 1929
1f2f -  -  -  -  -  - 1928
1f2f10f20f - 1P -  - 1927
1f2f10f20f50f1P -  - 1926
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πένγκο = 100 Φίλερ
1f - 1 Φίλλερ
2f - 2 Φίλερ
10f - 10 Φίλερ
20f - 20 Φίλερ
50f - 50 Φίλερ
1P - 1 Πένγκο
2P - 2 Πένγκο
5P - 5 Πένγκο
uCoin