+

Ουγγαρία > Αυστρο-ουγγρική Κορώνα (1892 - 1918)

Ποικιλία
8
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1f2f10f20f1K2K5K10K20K100KΈτος
 -  -  - 20f/Br
20f/Fe
 -  -  -  -  -  - 1922
 -  -  - 20f -  -  -  -  -  - 1921
 -  - 10f20f -  -  -  -  -  - 1920
 - 2f10f20f -  -  -  -  -  - 1918
 - 2f - 20f -  -  -  -  -  - 1917
 - 2f10f20f1K -  -  -  -  - 1916
 - 2f10f/CuNi
10f/Fe
 - 1K -  - 10K20K - 1915
1f2f10f20f/Fe
20f/Ni
1K2K - 10K20K - 1914
 -  -  -  - 1K2K - 10K20K - 1913
 -  -  -  - 1K2K - 10K20K - 1912
 -  -  -  -  -  -  - 10K20K - 1911
 - 2f -  -  -  -  - 10K20K - 1910
 - 2f10f -  -  - 5K10K20K - 1909
 - 2f10f20f -  - 5K10K20K100K1908
 - 2f - 20f -  - 5K10K20K100K1907
1f2f10f20f1K - 5K10K20K - 1906
 - 2f -  -  -  -  - 10K20K - 1905
 - 2f -  -  -  -  - 10K20K - 1904
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1903
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1902
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1901
1f2f -  -  -  - 5K10K20K - 1900
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1899
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1898
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1897
1f2f -  - 1K -  - 10K20K - 1896
1f2f10f - 1K -  - 10K20K - 1895
1f2f10f20f1K -  - 10K20K - 1894
1f2f10f20f1K -  - 10K20K - 1893
1f2f10f20f1K -  - 10K20K - 1892
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Φιλέρ
1f - 1 Φίλλερ
2f - 2 Φίλερ
10f - 10 Φίλερ
20f - 20 Φίλερ
1K - 1 Κορώνα
2K - 2 Κορώνες
5K - 5 Κορώνες
10K - 10 Κορώνες
20K - 20 Κορώνες
100K - 100 Κορώνες
uCoin