+

Ουγγαρία > Austro-Hungarian forint (1857 - 1892)

Ποικιλία
Ταξινόμηση: Έτος
Έτος5/10k1k4k10k20k1Ft4Ft8FtΈτος
 - 1k -  -  - 1Ft4Ft8Ft1892
 - 1k -  -  - 1Ft4Ft8Ft1891
 -  -  -  -  - 1Ft/new
1Ft/old
4Ft/new
4Ft/old
8Ft/new
8Ft/old
1890
 -  -  -  -  - 1Ft4Ft8Ft1889
 - 1k - 10k - 1Ft4Ft8Ft1888
 - 1k - 10k - 1Ft4Ft8Ft1887
 - 1k -  -  - 1Ft4Ft8Ft1886
 - 1k -  -  - 1Ft4Ft8Ft1885
 -  -  -  -  - 1Ft4Ft8Ft1884
 - 1k -  -  - 1Ft4Ft8Ft1883
5/10k1k -  -  - 1Ft4Ft8Ft1882
 - 1k -  -  - 1Ft4Ft8Ft1881
 -  -  -  -  - 1Ft4Ft8Ft/new
8Ft/old
1880
 - 1k -  -  - 1Ft4Ft8Ft1879
 - 1k -  -  - 1Ft4Ft8Ft1878
 -  -  - 10k - 1Ft4Ft8Ft1877
 -  -  - 10k - 1Ft4Ft8Ft1876
 -  -  - 10k - 1Ft4Ft8Ft1875
 -  -  - 10k - 1Ft4Ft8Ft1874
 - 1k - 10k - 1Ft4Ft8Ft1873
 - 1k - 10k20k1Ft4Ft8Ft1872
 -  -  - 10k - 1Ft4Ft8Ft1871
 -  -  - 10k20k1Ft4Ft8Ft1870
 - 1k - 10k20k1Ft -  - 1869
 - 1k4k10k/mkvp
10k/vp
20k/mkvp
20k/vp
1Ft -  - 1868
Νομισματικό Σύστημα: 1 forint = 100 krajczar
5/10k - 5/10 krajcar
1k - 1 krajcar
4k - 4 krajcar
10k - 10 krajcar
20k - 20 krajcar
1Ft - 1 Φιορίνι
4Ft - 4 forint
8Ft - 8 forint
uCoin