+

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) > Κράτος του Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) (1904 - 1950)

Ποικιλία
86
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1p2p½A1A2A4A8A1RsΈτος
 -  -  -  - 2A -  -  - ١٣٦٩١٣٦٩
 - 2p - 1A2A4A -  - ١٣٦٨١٣٦٨
 -  -  -  - 2A -  -  - ١٣٦٧١٣٦٧
 - 2p - 1A2A4A8A - ١٣٦٦١٣٦٦
 - 2p - 1A - 4A - 1Rs١٣٦٥١٣٦٥
 - 2p - 1A - 4A - 1Rs١٣٦٤١٣٦٤
 - 2p -  -  -  - 8A - ١٣٦٣١٣٦٣
 - 2p - 1A2A4A - 1Rs١٣٦٢١٣٦٢
 -  -  - 1A/Br
1A/CuNi
 -  -  - 1Rs١٣٦١١٣٦١
 -  -  - 1A -  -  -  - ١٣٦٠١٣٦٠
 -  -  - 1A -  -  -  - ١٣٥٩١٣٥٩
 -  -  - 1A - 4A -  - ١٣٥٨١٣٥٨
 -  -  - 1A -  -  -  - ١٣٥٧١٣٥٧
 -  -  - 1A -  -  -  - ١٣٥٦١٣٥٦
 -  -  -  - 2A -  -  - ١٣٥٥١٣٥٥
 -  -  - 1A - 4A8A - ١٣٥٤١٣٥٤
1p -  - 1A -  -  -  - ١٣٥٢١٣٥٢
1p -  - 1A2A4A -  - ١٣٥١١٣٥١
 - 2p - 1A -  -  -  - ١٣٤٩١٣٤٩
1p2p½A1A2A4A -  - ١٣٤٨١٣٤٨
 - 2p - 1A2A -  -  - ١٣٤٧١٣٤٧
 - 2p -  -  -  -  -  - ١٣٤٥١٣٤٥
1p2p½A1A -  -  -  - ١٣٤٤١٣٤٤
 - 2p -  - 2A - 8A1Rs١٣٤٣١٣٤٣
 - 2p -  - 2A4A8A1Rs١٣٤٢١٣٤٢
 -  -  - 1A2A -  - 1Rs١٣٤١١٣٤١
 -  -  - 1A2A4A - 1Rs١٣٤٠١٣٤٠
 - 2p - 1A -  -  - 1Rs١٣٣٩١٣٣٩
1p2p - 1A2A -  - 1Rs١٣٣٨١٣٣٨
 - 2p -  - 2A4A8A1Rs١٣٣٧١٣٣٧
 - 2p -  -  -  -  - 1Rs١٣٣٦١٣٣٦
 - 2p -  - 2A -  - 1Rs١٣٣٥١٣٣٥
 - 2p½A -  -  -  - 1Rs١٣٣٤١٣٣٤
 - 2p -  -  -  -  -  - ١٣٣٣١٣٣٣
 - 2p½A -  -  -  - 1Rs١٣٣٢١٣٣٢
 - 2p -  -  -  -  - 1Rs١٣٣١١٣٣١
 - 2p/new
2p/old
 -  -  -  -  - 1Rs١٣٣٠١٣٣٠
 - 2p/new
2p/old
½A -  - 4A8A1Rs١٣٢٩١٣٢٩
 - 2p -  -  - 4A8A1Rs١٣٢٨١٣٢٨
1p -  -  -  -  -  -  - ١٣٢٧١٣٢٧
1p - ½A -  - 4A - 1Rs١٣٢٦١٣٢٦
 - 2p½A -  -  -  - 1Rs١٣٢٥١٣٢٥
 - 2p½A -  - 4A - 1Rs١٣٢٤١٣٢٤
 - 2p -  - 2A4A - 1Rs١٣٢٣١٣٢٣
 - 2p -  -  -  - 8A1Rs١٣٢٢١٣٢٢
 -  -  -  -  -  -  - 1Rs١٣٢١١٣٢١
 -  -  -  -  -  -  - 1Rs١٣١٩١٣١٩
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 16 Άννας = 192 Πάι
1p - 1 Πάι
2p - 2 Πάι
½A - 1/2 Αννα
1A - 1 Αννα
2A - 2 Αννας
4A - 4 Αννα
8A - 8 Αννας
1Rs - 1 Ρουπία
uCoin