+

Ισλανδία > Δημοκρατία της Ισλανδίας (1981 - 2011)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος5a10a50a1kr5kr10kr50kr100krΈτος
 -  -  - 1kr -  -  - 100kr2011
 -  -  -  - 5kr10kr -  - 2008
 -  -  - 1kr5kr -  - 100kr2007
 -  -  - 1kr - 10kr - 100kr2006
 -  -  - 1kr5kr10kr50kr - 2005
 -  -  -  -  - 10kr - 100kr2004
 -  -  - 1kr -  -  -  - 2003
 -  -  -  -  -  - 50kr100kr2001
 -  -  - 1kr5kr10kr50kr100kr2000
 -  -  - 1kr5kr -  -  - 1999
 -  -  - 1kr5kr10kr -  - 1996
 -  -  -  -  -  -  - 100kr1995
 -  -  - 1kr - 10kr -  - 1994
 -  -  - 1kr5kr - 50kr - 1992
 -  -  - 1kr -  -  -  - 1991
 -  -  - 1kr -  -  -  - 1989
 -  -  - 1kr5kr10kr50kr - 1987
 -  - 50a -  -  -  -  - 1986
 -  -  - 1kr5kr10kr -  - 1984
5a10a50a1kr5kr -  -  - 1981
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Αουράρ
5a - 5 Αουράρ
10a - 10 Αουράρ
50a - 50 Αουράρ
1kr - 1 Κρόνα (Κορώνα)
5kr - 5 Κρονούρ (Κορώνες)
10kr - 10 Κρονούρ (Κορώνες)
50kr - 50 Κρονούρ (Κορώνες)
100kr - 100 Κρονούρ (Κορώνες)
uCoin