+

Ισλανδία > Δημοκρατία της Ισλανδίας (1944 - 1980)

Έτος1a5a10a25a50a1kr2kr5kr10kr50krΈτος
 -  -  -  -  - 1kr - 5kr10kr50kr1980
 -  -  -  -  - 1kr - 5kr10kr50kr1978
 -  -  -  -  - 1kr - 5kr10kr50kr1977
 -  -  -  -  - 1kr - 5kr10kr50kr1976
 -  -  -  -  - 1kr - 5kr10kr50kr1975
 -  - 10a - 50a1kr - 5kr10kr50kr1974
 -  - 10a - 50a1kr - 5kr10kr50kr1973
 -  - 10a - 50a1kr - 5kr10kr50kr1971
 -  - 10a - 50a1kr - 5kr10kr50kr1970
 -  - 10a - 50a1kr - 5kr10kr - 1969
 -  - 10a25a -  -  -  - 10kr - 1967
1a5a10a25a - 1kr2kr -  -  - 1966
 - 5a10a25a - 1kr -  -  -  - 1965
 - 5a10a25a - 1kr2kr -  -  - 1963
 -  - 10a25a - 1kr2kr -  -  - 1962
 - 5a10a25a - 1kr -  -  -  - 1961
 - 5a10a25a -  -  -  -  -  - 1960
1a5a10a25a - 1kr -  -  -  - 1959
1a5a10a25a -  - 2kr -  -  - 1958
1a - 10a25a - 1kr -  -  -  - 1957
1a -  -  -  -  -  -  -  -  - 1956
 -  -  - 25a -  -  -  -  -  - 1954
1a - 10a -  -  -  -  -  -  - 1953
 -  -  - 25a -  -  -  -  -  - 1951
1a5a10a25a - 1kr2kr -  -  - 1946
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κορώνα = 100 Αουράρ
1a - 1 Ειρίρ
5a - 5 Αουράρ
10a - 10 Αουράρ
25a - 25 Αουράρ
50a - 50 Αουράρ
1kr - 1 Κρόνα (Κορώνα)
2kr - 2 Κρονούρ
5kr - 5 Κρονούρ (Κορώνες)
10kr - 10 Κρονούρ (Κορώνες)
50kr - 50 Κρονούρ (Κορώνες)
uCoin