+

Ινδονησία > Δημοκρατία της Ινδονησίας (1965 - 2017)

Έτος1Rp2Rp5Rp10Rp25Rp50Rp100Rp200Rp500Rp1000RpΈτος
 -  -  -  -  -  - 100Rp200Rp500Rp1000Rp2016
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1000Rp2010
 -  -  -  -  -  - 100Rp -  -  - 2005
 -  -  -  -  -  - 100Rp -  -  - 2004
 -  -  -  -  -  - 100Rp200Rp500Rp/Al
500Rp/AlBr
 - 2003
 -  -  -  -  - 50Rp100Rp - 500Rp - 2002
 -  -  -  -  - 50Rp100Rp - 500Rp - 2001
 -  -  -  -  -  - 100Rp - 500Rp1000Rp2000
 -  -  -  -  - 50Rp100Rp -  -  - 1999
 -  -  -  -  - 50Rp100Rp -  -  - 1998
 -  -  -  -  - 50Rp100Rp - 500Rp1000Rp1997
 -  - 5Rp - 25Rp50Rp100Rp -  - 1000Rp1996
 -  - 5Rp - 25Rp50Rp100Rp -  - 1000Rp1995
 -  -  -  - 25Rp50Rp100Rp -  - 1000Rp1994
 -  -  -  - 25Rp50Rp100Rp -  - 1000Rp1993
 -  -  -  - 25Rp50Rp100Rp - 500Rp - 1992
 -  -  -  - 25Rp50Rp100Rp - 500Rp - 1991
 -  - 5Rp10Rp -  -  -  -  -  - 1979
 -  -  -  -  -  - 100Rp -  -  - 1978
 -  - 5Rp10Rp -  -  -  -  -  - 1974
 -  -  -  -  -  - 100Rp -  -  - 1973
 -  -  - 10Rp25Rp50Rp -  -  -  - 1971
1Rp2Rp5Rp -  -  -  -  -  -  - 1970
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 100 Σέν
1Rp - 1 Ρουπία
2Rp - 2 Ρουπίες
5Rp - 5 Ρουπίες
10Rp - 10 Ρουπίες
25Rp - 25 Ρουπίες
50Rp - 50 Ρουπίες
100Rp - 100 Ρουπίες
200Rp - 200 Ρουπίες
500Rp - 500 Ρουπίες
1000Rp - 1000 Ρουπίες
uCoin